Herinneringen sturen over de ouderbijdrage, mag dat nog wel?

Regelmatig krijgen wij de opmerking:

‘ja, maar ik mag met de nieuwe wetgeving toch helemaal geen herinneringen meer sturen naar de ouders?’.

Is dit zo?  Wij zochten het voor je uit!

Scholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. Deze bijdrage is echter wel vrijwillig en je kan en mag ouders dus niet verplichten om te betalen. Daarnaast is het sinds de wetwijziging niet meer toegestaan om de kinderen waarvan de ouders geen bijdrage betalen een alternatief programma aan te bieden. Wanneer je een activiteit organiseert mag elke leerling meedoen. Daarnaast moet je volgens de wetgeving de hoogte en het doel van de vrijwillige ouderbijdrage beschrijven in de schoolgids en het schoolplan.

In de wetgeving staat echter niks over het wel/niet mogen versturen van herinneringen. Is het streefbedrag voor de activiteit dus nog niet behaald, dan mag je ouders nog een verzoek om reactie of een herinnering sturen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat sommige ouders wel bereid zijn te betalen, maar het de eerste keer bijvoorbeeld vergeten zijn. Voor deze groep ouders is het dus zeker nuttig om een herinnering te sturen. Het is hierbij wel van belang dat je de juiste tekst meestuurt waarin je nogmaals benadrukt dat het een vrijwillige bijdrage betreft. En let er daarnaast op dat je alleen de ouders die nog geen reactie hebben gegeven of geen betaling hebben gedaan een herinnering stuurt, dit scheelt een hoop vragen.

 

Met WIS Collect stuur je heel eenvoudig herinneringen! Meer weten over WIS Collect, lees het hieronder!

Meer informatie over WIS Collect