Primair onderwijs

Wat kan WIS voor het primair onderwijs betekenen?

scroll

In het basisonderwijs zijn we in de volle breedte actief. We bieden onze oplossingen aan voor het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en reguliere basisonderwijs. Ook in omvang bedienen we zowel zelfstandige ouderverenigingen die betrokken zijn bij de school, éénpitters, kleine stichtingen met enkele basisscholen tot en met de grootste schoolbesturen van Nederland met meer dan 60 scholen.

Digitale facturatie met iDEAL

Penningsmeesters, administratieve krachten en financieel medewerkers, zowel op school als op stichtingsniveau. Dat zijn de hoofdgebruikers van WIS Collect in het basisonderwijs. Vaak belast met een groot scala aan werkzaamheden en slechts beperkte tijd om dit werk uit te voeren. Facturatie van schoolreisjes, vrijwillige ouderbijdrage, extra activiteiten of sponsorgeld kost veel tijd, is vaak handwerk en vooral: Excel-lijstjes. Ontdek wat WIS hierin kan betekenen en zie wat collega-scholen zeggen over het gemak van WIS Collect en de snelle betaling door ouders met iDEAL

Oudercommunicatie direct via een app

Communicatie met de ouders van de kinderen. Na het lesgeven misschien wel de belangrijkste taak van scholen. Niet alleen een taak van leerkrachten, directeuren of het secretariaat, maar iedereen binnen de school. De nieuwsbrief als PDF aan het eind van de week volstaat niet meer. Ouders willen direct weten hoe het op school gaat, een pushnotificatie krijgen als er belangrijk nieuws is en eenvoudig een reactie kunnen geven als dat gewenst is. Dat is wat we scholen kunnen bieden met de apps van Parentcom, onderdeel van WIS en volledig gespecialiseerd in oudercommunicatie middels een handige app.

Professionaliseringsplatform voor medewerkers

Een leven lang leren, jezelf ontwikkelen en de school als lerende organisatie waar professionalisering geborgd is vanuit de HR afdeling. Dat is wat we faciliteren voor scholen en medewerkers. Met behulp van WIS Talent Manager bieden we scholen een scholingsplatform waar alle medewerkers inzicht hebben in het aanbod van cursussen en trainingen, de volledige administratieve afhandeling eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en de processen rondom medewerkerontwikkeling worden geborgd. Met name de HRM afdeling van onderwijsorganisaties met meerdere scholen zijn gebaat bij een efficient en digitaal proces rondom professionalisering. Ontdek de mogelijkheden van WIS Talentmanager voor het basisonderwijs.