AVG module

Eenvoudig digitaal uitvragen en bijhouden van toestemming voor social media en fotogebruik.

Download de brochure Nodig ons uit
Uw privacy uitvraag is eenvoudig per e-mail te versturen naar ouders en 16+ leerlinge.

Voorkeursprofiel fotogebruik AVG

Stuur voor alle leerlingen eenvoudig een email met daarin de privacyvragen die u als school wilt uitvragen. Door de koppeling met de schooladministratie worden de emails automatisch geadresseerd aan de ouders of aan de leerling als die 16 jaar of ouder is.

Met het beantwoorden van de vragen wordt er automatisch een persoonlijk voorkeursprofiel gecreëerd wat inzichtelijk is voor de school via gedetailleerde rapportages. Voor de ouder of leerling zijn de vragen altijd inzichtelijk en kan een toestemming op ieder gewenst moment gegeven of ingetrokken worden.

1Altijd toepasbaar

Ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen de toestemming altijd eenvoudig inzien en aanpassen.


2AVG wetgeving

U voldoet volledig aan de eisen van de AVG en de beleidsregels zoals deze door Kennisnet worden gecommuniceerd.

3Rapportage en overzicht

Duidelijke rapportages wie wel of geen toestemming heeft gegeven, gespecificeerd per vraag. Tevens is er een overzicht van wie er nog geen reactie heeft gegeven en kunnen er reminders worden verstuurd.

4Integratie en koppelingen

De AVG module is onderdeel van WIS Communicator en integreert volledig met de ouderportal van WIS Collect. Door de automatische koppeling met de schooladministratie zijn de gegevens altijd up-to-date.

Wilt u meer weten?

Download onze brochure en lees meer over WIS Communicator.

Download de brochure